wapro kaper

  • Obsługiwane formy opodatkowania: Księga Przychodów i Rozchodów, ryczałtowa ewidencja sprzedaży, rozliczanie dochodów z najmu
  • Obsługa wynagrodzeń
  • Ewidencja środków trwałych
  • Rozliczanie przebiegów samochodów