Autozapis 2023 PPK

Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 4 października 2018 roku o pracowniczych planach kapitałowych, co 4 lata przeprowadzany będzie autozapis do programu. Oznacza to, że pracodawca może bez zgody pracownika zapisać go do PPK, pod warunkiem, że znajduje się on w przedziale wiekowym uprawnionym do korzystania z programu (18-55 lat) i nie złoży deklaracji o rezygnacji z uczestnictwa w programie. Wszystkie deklaracje o rezygnacji złożone w latach ubiegłych wygasają z dniem 28 lutego 2023 r.

Pracownicy, którzy ukończą 55 lat przed 1 kwietnia 2023 r. będą mogli zostać zapisani do PPK wyłącznie na swój wniosek. Z kolei osoby, które ukończą 70 rok życia przed 1 kwietnia 2023 r. nie będą mogły zostać uczestnikami programu.

Ważne! Autozapis dotyczy też zatrudnionych w mikrofirmach, które nie podpisały umów o zarządzanie PPK ze względu na rezygnację wszystkich zatrudnionych

Do 28 lutego 2023 roku pracodawca ma obowiązek poinformowania pracowników, że zostaną zapisani do PPK oraz powiadomienia ich o możliwości rezygnacji z takiej formy oszczędzania.

Deklaracje o rezygnacji złożone przed 1 marca 2023 r. nie będą skuteczne. Z kolei w marcu pracodawca ma obowiązek naliczyć i pobrać wpłaty na poczet PPK od wszystkich zatrudnionych, którzy nie złożyli takiej deklaracji.

Kolejny autozapis przeprowadzany będzie w 2027 r. 🙂