Przydatne terminy i parametry

Płatności

 5

 Składki ZUS – jednostki budżetowe

15

Składki ZUS – osoby prawne

20

Zaliczka na podatek dochodowy

Składki ZUS – pozostali płatnicy

25

Podatek od towarów i usług VAT-7

Deklaracje

5

Deklaracja ZUS-DRA – jednostki budżetowe

15

Deklaracja ZUS-DRA – osoby prawne

20

Deklaracja ZUS – pozostali płatnicy

25

Deklaracja VAT-UE, plik kontrolny JPK_V7

Parametry

Odsetki za zwłokę od należności podatkowych

12% w skali roku

Ustawowe odsetki za zwłokę

10% w skali roku

Stawka za km przebiegu pojazdu o pojemności skokowej powyżej 900 cm3

0,8358 zł

Dieta krajowa

30,00 zł

Ryczałt noclegowy

45,00 zł

Minimalne wynagrodzenie

3 010,00 zł

Kwota ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

177 660,00 zł

Koszty uzyskania przychodu z jednego stosunku pracy

3 000,00 zł

Koszty uzyskania przychodu z jednego stosunku pracy dla dojeżdżających

3 600,00 zł

Kwota wolna od podatku

30 000 zł

Kwota przychodu uprawniająca do zwolnienia z VAT

200 000,00 zł