Podatek dochodowy

Składane deklaracje podatkowe:

Symbol formularza Kto składa Termin składania
PIT-28 osoby fizyczne osiągające przychody objęte ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych 2 maja
PIT-36 podatnicy uzyskujący przychody opodatkowane na zasadach ogólnych, a nie wypełniający zeznania PIT-37; przede wszystkim osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą lub działy specjalne produkcji rolnej lub uzyskujący dochody z zagranicy 2 maja
PIT-36L podatnicy prowadzący działalność gospodarczą lub działy specjalne produkcji rolnej opodatkowane podatkiem liniowym 2 maja
PIT-37 składają podatnicy, którzy uzyskali przychody, opodatkowane na ogólnych zasadach według skali podatkowej, wyłącznie ze źródeł położonych na terytorium RP, za pośrednictwem płatników, i nie prowadzili pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej oraz działów specjalnych produkcji rolnej 2 maja
PIT-39 składają podatnicy, którzy uzyskali dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych w roku podatkowym, nabytych po dniu 31 grudnia 2008 r., opodatkowane 19% podatkiem na zasadach określonych w art. 30e ustawy oraz zwolnione z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy 2 maja

Cennik zeznań rocznych:

Rodzaj formularza Cena
PIT 28 40,00 zł
PIT 36 indywidualny 50,00 zł
PIT 37 indywidualny 40,00 zł
PIT 39 100,00 zł
PIT wspólny małżonków 60,00 zł
Załącznik do PIT 10,00 zł