[index.php]

Zakupy on-line

NOWOŚĆ! Zeznanie podatkowe on-line

Jak to działa?

Wybierz odpowiedni formularz (PIT-28, PIT-36 lub PIT-37) oraz załączniki (PIT-O ulga na dzieci, PIT-O ulga rehabilitacyjna, PIT-O ulga termomodernizacyjna), dokonaj płatności elektronicznej, a następnie prześlij dokumenty do sporządzenia rozliczenia na adres mailowy –>

Jeżeli przesłane dokumenty nie będą wymagały dodatkowych konsultacji, w ciągu 24h otrzymasz wypełnioną deklarację gotową do wydruku lub złożenia drogą elektroniczną.

Jaki formularz wybrać?

PIT-28 – pozwala na rozliczenie przychodów z tytułu najmu opodatkowanego ryczałtem. Dodatkowo możesz skorzystać z ulg podatkowych:

 • ulga rehabilitacyjna
 • ulga termomodernizacyjna.

PIT-36 – pozwala na rozliczenie indywidulane lub wspólnie z małżonkiem przychodów z działalności gospodarczej, najmu opodatkowanego na zasadach ogólnych oraz dodatkowo z innych źródeł – umowa o pracę, umowy cywilnoprawne, renta czy emerytura. Dostępne ulgi podatkowe:

 • ulga na dzieci
 • ulga rehabilitacyjna
 • ulga termomodernizacyjna.

PIT-37 – służy do rozliczenia indywidualnie lub wspólnie z małżonkiem przychodów z tytułu umowy o pracę, umów cywilnoprawnych (umowa zlecenie, umowa o dzieło), renty lub emerytury. Dostępne ulgi podatkowe:

 • ulga na dzieci
 • ulga rehabilitacyjna
 • ulga termomodernizacyjna.

W jakich terminach można złożyć zeznania?

 • PIT-28 – 28.02.2022 r.
 • PIT-36 – 02.05.2022 r.
 • PIT-37 – 02.05.2022 r.

PIT-28
PIT-36 indywidualny
PIT-36 wspólne rozliczenie
PIT-37 indywidualny
PIT-37 wspólne rozliczenie
PIT-O ulga na dzieci
PIT-O ulga rehabilitacyjna
PIT-O ulga termomodernizacyjna