Składka zdrowotna – zmiany od 1 lipca 2022 r.

Polski Ład 2.0 wprowadził pewne zmiany dotyczące składki zdrowotnej. Oto najważniejsze z nich: podatnicy rozliczający się w oparciu o kartę podatkową – możliwość odliczenia 19% zapłaconej w 2022 r. składki zdrowotnej; podatnicy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych – możliwość odliczenia 50% zapłaconych w 2022 r. składek zdrowotnych przedsiębiorcy oraz osoby współpracującej od podstawy opodatkowania. Odliczenia […]

Więcej

Polski Ład 2.0

Z dniem 1 lipca 2022 r. weszły w życie kolejne nowelizacje ustaw podatkowych, czyli tzw. Polski Ład 2.0. Oto przegląd najważniejszych zmian: obniżenie stawki podatku dochodowego PIT z 17% na 12% ze skutkiem od 1.01.2022 r.; likwidacja ulgi dla klasy średniej; możliwość zmiany formy opodatkowania w trakcie roku dla przedsiębiorców; możliwość częściowego odliczenia zapłaconych składek […]

Więcej

Zmiany w rozliczaniu składki zdrowotnej

Polski Ład wprowadził istotne zmiany w rozliczaniu i opłacaniu składki zdrowotnej. Dotychczas składka zdrowotna opłacana przez przedsiębiorców miała stałą wartość uzależnioną od wysokości przeciętnego wynagrodzenia. W 2021 r. wynosiła ona 381,81 zł i podlegała częściowo odliczeniu od wysokości należnego podatku. Jak to wygląda obecnie? Styczeń jest tzw. okresem przejściowym – przedsiębiorcy rozliczający się na zasadach […]

Więcej

Polski Ład – najważniejsze zmiany od 2022 r.

Podwyższenie kwoty wolnej od podatku do 30.000 zł Podwyższenie progu podatkowego do 120.000 zł   Podstawa obliczenia podatku Wysokość podatku powyżej do 120.000 17 % minus kwota zmniejszająca podatek 5.100 zł 120.000 15.300 zł + 32% od nadwyżki ponad 120.000 zł   Zmiana wysokości składki zdrowotnej i brak możliwości odliczenia jej od podatku Podmiot Wysokość […]

Więcej

Krajowy System e-Faktur

Od 1 stycznia 2022 r. zostanie wprowadzony Krajowy System e-Faktur (KSeF). W pierwszym roku funkcjonowania ma to być system dobrowolny, z czasem jednak stanie się obligatoryjny. W skrócie jest to system teleinformatyczny, który umożliwia wystawianie, udostępnienie, otrzymywanie i przechowywanie faktur ustrukturyzowanych, czyli w formacie xml zgodnym z zaprojektowaną przez MF strukturą logiczną. Tego typu dokumenty […]

Więcej

Zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych 2022 r.

Uchwalone 29 października przepisy tzw. Polskiego Ładu wprowadzają pewne istotne zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych: podniesienie kwoty wolnej od podatku do poziomu 30.000 zł – zmiana obejmie wszystkich podatników rozliczających się na zasadach ogólnych według skali podatkowej; zwiększenie progu podatkowego z 85.528 zł do 120.000 zł; ulga dla klasy średniej, czyli mechanizm rekompensaty […]

Więcej

Składka zdrowotna w 2022 r.

Od stycznia 2022 r. zmianie ulegną zasady ustalania składki zdrowotnej dla przedsiębiorców. Spowoduje to powstanie nowego obowiązku sprawozdawczego wobec ZUS – miesięczna informacja o wysokości osiągniętego dochodu. Dochód ten będzie stanowił podstawę naliczania składki zdrowotnej. Zmieni się również termin opłacania składki – zamiast 10-go lub 15-go będzie to 20-ty dzień miesiąca następnego. Najbardziej radykalną zmianą […]

Więcej

Limity podatkowe i rachunkowe na 2022 r.

Pełna księgowość 2.000.000 EUR 9.188.200 PLN Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych 2.000.000 EUR 9.188.200 PLN Jednorazowa amortyzacja w roku podatkowym 50.000 EUR 230.000 PLN Mały podatnik (PIT, CIT) 2.000.000 EUR 9.188.000 PLN Mały podatnik (VAT) 1.200.000 EUR 5.513.000 PLN Średni kurs NBP z dnia 1.10.2021 r. – 4,5941 zł (Tab nr 191/A/NBP/2021)

Więcej

Pakiet e-commerce – zmiany w rozliczaniu sprzedaży wysyłkowej w ramach UE

Od 1 lipca 2021 r. obowiązują nowe regulacje dotyczące podatku VAT w handlu internetowym. Zmianie m.in. ulega rozliczanie podatku VAT w sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju.

Dotychczasowe zasady:

Sprzedaż wysyłkowa z terytorium kraju – do tej pory podatnik realizując sprzedaż na rzecz konsumentów z innych krajów UE mógł opodatkowywać taką transakcję zgodnie ze stawką krajową do momentu przekroczenia rocznego limitu obowiązującego dla kraju docelowego.  Po przekroczeniu limitu konieczna była rejestracja dla celów VAT w danym kraju członkowskim i opodatkowywanie sprzedaży według stawki podatku VAT w nim obowiązującym.

Nowe zasady:

W ramach tzw. procedury unijnej OSS (One Stop Shop) możliwe będzie rozliczenie podatku VAT z tytułu:

usług świadczonych na rzecz konsumentów w państwach UE, w których usługodawca nie posiada siedziby,
wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość,
dostaw krajowych wspomaganych przez operatorów interfejsów elektronicznych.

Na czym dokładnie polega to rozwiązanie?

Więcej

Umorzenie subwencji z PFR

Ważna informacja dla beneficjentów wsparcia finansowego w ramach Tarczy PFR 1.0 i 2.0!

Zaniechano poboru podatku dochodowego (PIT i CIT) od umorzonych subwencji. W dniu 16.07.2021 r. Minister Finansów podpisał stosowne rozporządzenie w tej sprawie. Zaniechanie poboru podatku będzie dotyczyć dochodów (przychodów) uzyskanych przez beneficjentów wsparcia począwszy od 1 czerwca 2021 r. do 31 grudnia 2022 r. Ponadto, wydatki pokryte środkami z subwencji podlegać mogą zaliczeniu do podatkowych kosztów uzyskania przychodów na zasadach ogólnych.

Rezygnacja z poboru podatku zapewni podmiotom gospodarczym zwiększone możliwości finansowania działalności, co pozytywnie wpłynie na ich rozwój i poziom zatrudnienia, a w konsekwencji powinno przyczynić się do wzrostu gospodarczego kraju – wskazuje minister Tadeusz Kościński.

Więcej