e-Urząd Skarbowy

e-Urząd Skarbowy umożliwia załatwienie wielu spraw online, bez konieczności wizyty w stacjonarnym Urzędzie Skarbowym. W ramach usługi dostępne są 2 rodzaje kont: konto organizacji – dedykowane jednostkom organizacyjnym takim jak: spółki kapitałowe, spółki osobowe, fundacje, spółdzielnie czy grupy kapitałowe konto osoby fizycznej. Jakie funkcjonalności dostępne są w e-urzędzie? Pisma: pismo ogólne, wniosek o stwierdzenie nadpłaty, […]

Więcej

Praca zdalna

Przepisy regulujące pracę zdalną weszły w życie z dniem 7 kwietnia 2023 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 240) zastępując jednocześnie regulacje dotyczące telepracy. Praca zdalna polega na wykonywaniu pracy całkowicie lub częściowo w miejscu wskazanym przez pracownika (w tym pod adresem zamieszkania pracownika) i każdorazowo uzgodnionym z pracodawcą. Uzgodnienie takiej formy świadczenia pracy może […]

Więcej

Krajowy System e-Faktur (KSeF)

9 maja 2023 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o KSeF. Warto przypomnieć zatem podstawowe założenia systemu. Krajowy System e-Faktur to ogólnopolski system teleinformatyczny, który służy do wystawiania, przechowywania i wysyłania faktur ustrukturyzowanych. Docelowo każdy przedsiębiorca będzie zobligowany do wystawiania standaryzowanych faktur w formacie xml. Po wprowadzeniu danych do systemu każda faktura otrzymuje unikalny numer […]

Więcej

Roczna składka zdrowotna

Zbliża się termin pierwszego rocznego rozliczenia składki zdrowotnej. Rozliczenia należy dokonać w deklaracji ZUS za miesiąc kwiecień. Termin złożenia deklaracji upływa 22.05.2023 r. Jakie pola należy wypełnić? DRA (blok XII) – przedsiębiorcy opłacający składki tylko za siebie, RCA (blok III.F) – podmioty opłacające składki za innych ubezpieczonych. Jak ustalić roczną podstawę wymiaru składki zdrowotnej? Rok […]

Więcej

Zmiany w Kodeksie Pracy

Przegląd najważniejszych tegorocznych zmian w zakresie prawa pracy: Kontrola trzeźwości – pracodawca zyskał prawo do samodzielnej prewencyjnej kontroli trzeźwości pracowników, których praca stwarza zagrożenie dla innych osób lub mienia. W przypadku pozostałych pracowników badanie trzeźwości może zostać przeprowadzone w sytuacji uzasadnionego przypuszczenia, iż pracownik można znajdować się pod wpływem alkoholu lub środków odurzających. Tego typu […]

Więcej

Autozapis 2023 PPK

Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 4 października 2018 roku o pracowniczych planach kapitałowych, co 4 lata przeprowadzany będzie autozapis do programu. Oznacza to, że pracodawca może bez zgody pracownika zapisać go do PPK, pod warunkiem, że znajduje się on w przedziale wiekowym uprawnionym do korzystania z programu (18-55 lat) i nie złoży deklaracji o […]

Więcej

Wysokość składek ZUS w 2023 r.

Rodzaj ubezpieczenia Wysokość Pełny ZUS – podstawa wymiaru 4.161,00 zł Ubezpieczenie emerytalne – 19,52% 812,23 zł Ubezpieczenie rentowe – 8% 332,88 zł Ubezpieczenie chorobowe – 2,45 % (dobrowolne) 101,94 zł Ubezpieczenie wypadkowe – 1,67 % 69,49 zł Fundusz Pracy 101,94 zł Razem: 1.418,48 zł Mały ZUS – podstawa wymiaru (styczeń – czerwiec) 1.047,00 zł Ubezpieczenie […]

Więcej

Roczne rozliczenie składki zdrowotnej

W 2023 r. podatnicy po raz pierwszy będą zobligowani do rocznego rozliczenia składki zdrowotnej. Nastąpi to w deklaracji za miesiąc 04.2023 składanej do 20 maja 2023 r. Roczne rozliczenie będzie obejmować podstawy naliczania składki zdrowotnej wykazane w deklaracjach od lutego 2022 r. do stycznia 2023 r. Nie na wszystkich podmiotach ciąży ten obowiązek – zwolnieni […]

Więcej

Nowa wersja PIT-2

Od 1 stycznia 2023 r. obowiązuje nowy, znacznie bardziej rozbudowany formularz PIT-2. Jest to oświadczenie połączone z wnioskami podatnika składane płatnikowi dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy. Formularz ten „zyskał na popularności” po wejściu w życie przepisów Polskiego Ładu i wielokrotnie okazał się przyczyną sporego zamieszania. Zmotywowało to Ministerstwo Finansów do odświeżenia przepisów […]

Więcej

Pakiet Slim Vat 3.0

Od 1 stycznia 2023 r. ma wejść w życie pakiet kolejnych uproszczeń w zakresie rozliczania podatku VAT. Oto przegląd najistotniejszych zmian: podwyższenie limitu sprzedaży dla małego podatnika do 2.000.000 EUR, doprecyzowanie kursów walutowych dla faktur korygujących wystawionych w walucie obcej, konsolidacja wystawiania informacji wiążących – wyznaczenie dyrektora Krajowej Administracji Skarbowej jako właściwego do wydawania WIT […]

Więcej