Rozliczenie podatkowe zwrotu nadpłaty składki zdrowotnej

Zbliża się termin rocznego rozliczenia składki zdrowotnej. Dokonujemy go w kwietniowej deklaracji DRA składanej do 20 maja 2024 r. W przypadku powstania niedopłaty należy ją uregulować w terminie płatności dla kwietniowej deklaracji. Co zrobić natomiast z powstałą nadpłatą? W pierwszej kolejności należy złożyć wniosek o zwrot nadpłaty RZS-R za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. […]

Więcej

Wysokość składek ZUS w 2024 r.

Rodzaj ubezpieczenia Wysokość Pełny ZUS – podstawa wymiaru 4.694,40 zł Ubezpieczenie emerytalne – 19,52% 916,35 zł Ubezpieczenie rentowe – 8% 375,55 zł Ubezpieczenie chorobowe – 2,45 % (dobrowolne) 115,01 zł Ubezpieczenie wypadkowe – 1,67 % 78,40 zł Fundusz Pracy 115,01 zł Razem: 1.600,32 zł Mały ZUS – podstawa wymiaru (styczeń – czerwiec) 1.272,60 zł Ubezpieczenie […]

Więcej

Wdrażanie KSeF – krok 2

Kolejnym etapem w procesie wdrażania KSeF jest przydzielenie uprawnień. Odbywa się to z poziomu Aplikacji Podatnik w KSeF. Rodzaje uprawnień: do pracy w ramach KSeF – nadawane osobie fizycznej, np. pracownikowi lub wspólnikowi spółki, do wystawiania faktur w ramach samofakturowania – nadawane innemu podmiotowi, do wystawiania i dostępu do faktur jako przedstawiciel podatkowy w ramach […]

Więcej

Wdrażanie KSeF – krok 1

Od 1 lipca 2024 r. wchodzi w życie Krajowy System e-Faktur (KSeF). Dla wielu podmiotów oznacza to rewolucję w fakturowaniu. Warto zatem przygotować się do tego procesu z wyprzedzeniem i opracować szczegółowy plan wdrożeniowy. Punktem wyjścia jest przydzielenie uprawnień do funkcjonowania w KSeF. Warto zatem zacząć od Aplikacji Podatnika w KseF dostępnej na stronie podatki.gov.pl. […]

Więcej

e-Urząd Skarbowy

e-Urząd Skarbowy umożliwia załatwienie wielu spraw online, bez konieczności wizyty w stacjonarnym Urzędzie Skarbowym. W ramach usługi dostępne są 2 rodzaje kont: konto organizacji – dedykowane jednostkom organizacyjnym takim jak: spółki kapitałowe, spółki osobowe, fundacje, spółdzielnie czy grupy kapitałowe konto osoby fizycznej. Jakie funkcjonalności dostępne są w e-urzędzie? Pisma: pismo ogólne, wniosek o stwierdzenie nadpłaty, […]

Więcej

Praca zdalna

Przepisy regulujące pracę zdalną weszły w życie z dniem 7 kwietnia 2023 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 240) zastępując jednocześnie regulacje dotyczące telepracy. Praca zdalna polega na wykonywaniu pracy całkowicie lub częściowo w miejscu wskazanym przez pracownika (w tym pod adresem zamieszkania pracownika) i każdorazowo uzgodnionym z pracodawcą. Uzgodnienie takiej formy świadczenia pracy może […]

Więcej

Krajowy System e-Faktur (KSeF)

9 maja 2023 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o KSeF. Warto przypomnieć zatem podstawowe założenia systemu. Krajowy System e-Faktur to ogólnopolski system teleinformatyczny, który służy do wystawiania, przechowywania i wysyłania faktur ustrukturyzowanych. Docelowo każdy przedsiębiorca będzie zobligowany do wystawiania standaryzowanych faktur w formacie xml. Po wprowadzeniu danych do systemu każda faktura otrzymuje unikalny numer […]

Więcej

Roczna składka zdrowotna

Zbliża się termin pierwszego rocznego rozliczenia składki zdrowotnej. Rozliczenia należy dokonać w deklaracji ZUS za miesiąc kwiecień. Termin złożenia deklaracji upływa 22.05.2023 r. Jakie pola należy wypełnić? DRA (blok XII) – przedsiębiorcy opłacający składki tylko za siebie, RCA (blok III.F) – podmioty opłacające składki za innych ubezpieczonych. Jak ustalić roczną podstawę wymiaru składki zdrowotnej? Rok […]

Więcej

Zmiany w Kodeksie Pracy

Przegląd najważniejszych tegorocznych zmian w zakresie prawa pracy: Kontrola trzeźwości – pracodawca zyskał prawo do samodzielnej prewencyjnej kontroli trzeźwości pracowników, których praca stwarza zagrożenie dla innych osób lub mienia. W przypadku pozostałych pracowników badanie trzeźwości może zostać przeprowadzone w sytuacji uzasadnionego przypuszczenia, iż pracownik można znajdować się pod wpływem alkoholu lub środków odurzających. Tego typu […]

Więcej

Autozapis 2023 PPK

Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 4 października 2018 roku o pracowniczych planach kapitałowych, co 4 lata przeprowadzany będzie autozapis do programu. Oznacza to, że pracodawca może bez zgody pracownika zapisać go do PPK, pod warunkiem, że znajduje się on w przedziale wiekowym uprawnionym do korzystania z programu (18-55 lat) i nie złoży deklaracji o […]

Więcej