Chłopiec, którego zabija własne ciało. Ratujmy Karolka, inaczej umrze w męczarniach…