e-Urząd Skarbowy

e-Urząd Skarbowy umożliwia załatwienie wielu spraw online, bez konieczności wizyty w stacjonarnym Urzędzie Skarbowym. W ramach usługi dostępne są 2 rodzaje kont:

  • konto organizacji – dedykowane jednostkom organizacyjnym takim jak: spółki kapitałowe, spółki osobowe, fundacje, spółdzielnie czy grupy kapitałowe
  • konto osoby fizycznej.

Jakie funkcjonalności dostępne są w e-urzędzie?

  1. Pisma: pismo ogólne, wniosek o stwierdzenie nadpłaty, czynny żal, wniosek o zaliczenie nadpłaty na poczet innych zobowiązań podatkowych, wyjaśnienie przeznaczenia wpłaty, zgłoszenie aktualizacyjne dla osób fizycznych ZAP-3, zawiadomienie ZAW-NR, wniosek o zwrot kosztów na zakup kasy fiskalnej;
  2. Zaświadczenia: o wysokości dochodu w PIT, o wysokości przychodu, dochodu, podatku należnego oraz składek na ubezpieczenia wykazane w PIT, o niezaleganiu w podatkach;
  3. Usługi: Twój e-Pit (zeznanie podatkowe PIT-28, PIT-36, PIT-37 i PIT-38), e-mikrofirma (faktury sprzedażowe krajowe, ewidencja VAT oraz generowanie plików JPK_VAT i JPK_FA),  mandaty, zwroty podatków, akty notarialne oraz historia złożonych deklaracji PIT, PCC, SD i VAT;
  4. Dane podatnika;
  5. Pełnomocnictwa

e-Urząd Skarbowy dostępny jest TUTAJ