Krajowy System e-Faktur

Od 1 stycznia 2022 r. zostanie wprowadzony Krajowy System e-Faktur (KSeF). W pierwszym roku funkcjonowania ma to być system dobrowolny, z czasem jednak stanie się obligatoryjny.

W skrócie jest to system teleinformatyczny, który umożliwia wystawianie, udostępnienie, otrzymywanie i przechowywanie faktur ustrukturyzowanych, czyli w formacie xml zgodnym z zaprojektowaną przez MF strukturą logiczną. Tego typu dokumenty będą początkowo funkcjonować w obrocie gospodarczym równolegle z fakturami papierowymi czy elektronicznymi w formacie pdf. Fakturę taką można wystawić przy wykorzystaniu bezpłatnych narzędzi udostępnionych przez MF lub używając  oprogramowanie komercyjne.

Dla kogo dedykowane jest takie rozwiązanie:

  • czynni podatnicy VAT,
  • podmioty zwolnione z VAT,
  • podatnicy zarejestrowani w Polsce do procedury unijnej OSS.

Robocza wersja struktury logicznej pliku FA_VAT dostępna jest TUTAJ.