Mały ZUS Plus – sposób na niższe składki ZUS w 2021 r.

Jakie warunki trzeba spełnić?

  • prowadzenie działalności gospodarczej na podstawie wpisu do CEiDG lub innych przepisów szczególnych,
  • okres podlegania obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym lub zdrowotnemu w roku ubiegłym był dłuższy niż 60 dni,
  • przychód z działalności nie przekroczył 120.000 zł.

Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne jest tutaj ściśle powiązana z wysokością osiągniętego w 2020 r. dochodu. Jak obliczyć podstawę?

[(Dochód osiągnięty w poprzednim roku kalendarzowym / Liczba dni kalendarzowych prowadzenia działalności w ubiegłym roku kalendarzowym) x 30] *0,5

Szczegółowy kalkulator dostępny jest TUTAJ. Kalkulator MDG dostępny jest też w ZUS PUE po zalogowaniu.

Co należy zrobić, aby skorzystać z takiego rozwiązania? Należy wyrejestrować się z ubezpieczeń poprzez złożenie ZUS ZWUA oraz zarejestrować ponownie z nowym kodem tytułu ubezpieczenia (05 90 lub 05 92). Termin zgłoszenia zmiany upływa 1 lutego 2021 r.

Jak zawsze są pewne wyłączenia i nie wszyscy mogą skorzystać z tego rozwiązania:

  • działalność w poprzednim roku kalendarzowym prowadzona była krócej niż 60 dni,
  • podatnik rozliczał się w oparciu o kartę podatkową i był jednocześnie zwolniony z VAT,
  • podleganie dodatkowo ubezpieczeniom społecznym lub zdrowotnemu z tytułu innej działalności gospodarczej (np. wspólnik spółki jawnej),
  • jest to pierwszy rok prowadzenia działalności,
  • świadczenie usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy zbieżnych z zakresem obowiązków z tytułu stosunku pracy.

Warto pamiętać, że podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne będzie mieć znaczenie dla wysokości zasiłku chorobowego czy macierzyńskiego wypłacanego przedsiębiorcy.