Składki ZUS dla przedsiębiorców w 2016 r.

Składki ZUS dla przedsiębiorców za miesiące styczeń – grudzień 2016:

składka na ubezpieczenie społeczne  – 772,96 zł, w tym:

  • składka na ubezpieczenie emerytalne – 474,92 zł
  • składka na ubezpieczenie rentowe – 194,64 zł
  • składka na ubezpieczenie chorobowe – 59,61 zł
  • składka na ubezpieczenie wypadkowe – 43,79 zł

składka na ubezpieczenie zdrowotne – 288,95 zł

składka na Fundusz Pracy – 59,61 zł

Numery rachunków bankowych:

  • ubezpieczenie społeczne – 83 1010 1023 0000 2613 9510 0000
  • ubezpieczenie zdrowotne – 78 1010 1023 0000 2613 9520 0000
  • Fundusz Pracy – 73 1010 1023 0000 2613 9530 0000