Pakiet Slim Vat 3.0

Od 1 stycznia 2023 r. ma wejść w życie pakiet kolejnych uproszczeń w zakresie rozliczania podatku VAT. Oto przegląd najistotniejszych zmian:

  • podwyższenie limitu sprzedaży dla małego podatnika do 2.000.000 EUR,
  • doprecyzowanie kursów walutowych dla faktur korygujących wystawionych w walucie obcej,
  • konsolidacja wystawiania informacji wiążących – wyznaczenie dyrektora Krajowej Administracji Skarbowej jako właściwego do wydawania WIT (Wiążąca Informacja Taryfowa), WIP (Wiążąca Informacja o Pochodzeniu) i WIA (Wiążąca Informacja Akcyzowa),
  • rezygnacja z wymogu posiadania faktury dokumentującej WNT do odliczenia podatku,
  • ułatwienie szybszego zwrotu VAT dla tzw. podatników bezgotówkowych,
  • ułatwienia w zakresie obliczania i stosowania proporcjonalnego odliczania VAT w przypadku sprzedaży mieszanej,
  • wprowadzenie możliwości rezygnacji z wystawiania faktury zaliczkowej, jeżeli faktura końcowa zostanie wystawiona w tym samym okresie rozliczeniowym.

W tej chwili trwają jeszcze prace legislacyjne nad projektem. Na ostateczny kształt pakietu trzeba będzie jeszcze poczekać.