Polski Ład 2.0

Z dniem 1 lipca 2022 r. weszły w życie kolejne nowelizacje ustaw podatkowych, czyli tzw. Polski Ład 2.0. Oto przegląd najważniejszych zmian:

 • obniżenie stawki podatku dochodowego PIT z 17% na 12% ze skutkiem od 1.01.2022 r.;
 • likwidacja ulgi dla klasy średniej;
 • możliwość zmiany formy opodatkowania w trakcie roku dla przedsiębiorców;
 • możliwość częściowego odliczenia zapłaconych składek zdrowotnych;
 • zmiana miesięcznej kwoty wolnej od podatku z 425 zł na 300 zł (dochód wolny od podatku nadal wynosi 30.000 zł)
 • z podstawy wymiaru składki zdrowotnej wyłączono dodatnie różnice remanentowe pomiędzy 2021 r. a 2022 r.
 • ujednolicono termin składnia deklaracji rocznych PIT;
 • zwiększono odpis na organizacje pożytku publicznego z 1% na 1,5%;
 • zwiększono do 16.061,28 zł kwotę rocznego dochodu dziecka, która nie powoduje utraty preferencji podatkowych.

Możliwość odliczania zapłaconych składek zdrowotnych jest zróżnicowana w zależności od wybranej formy opodatkowania:

 1. karta podatkowa – odliczeniu od wysokości podatku podlega 19% zapłaconej składki zdrowotnej przedsiębiorcy;
 2. ryczałt od przychodów ewidencjonowanych – odliczenie 50% zapłaconych składek przedsiębiorcy oraz osób współpracujących od podstawy opodatkowania;
 3. zasady ogólne – podatek liniowy – odliczenie od podstawy opodatkowania lub zaliczenie do KUP zapłaconych składek do wysokości 8.700 zł.

UWAGA: W przypadku przedsiębiorców rozliczających się w oparciu o podatek liniowy korzystniejsza jest opcja zaliczenia zapłaconych składek zdrowotnych do KUP, gdyż pozwala jednocześnie obniżyć podstawę wymiaru składki zdrowotnej.