Roczna składka zdrowotna

Zbliża się termin pierwszego rocznego rozliczenia składki zdrowotnej. Rozliczenia należy dokonać w deklaracji ZUS za miesiąc kwiecień. Termin złożenia deklaracji upływa 22.05.2023 r.

Jakie pola należy wypełnić?

  • DRA (blok XII) – przedsiębiorcy opłacający składki tylko za siebie,
  • RCA (blok III.F) – podmioty opłacające składki za innych ubezpieczonych.

Jak ustalić roczną podstawę wymiaru składki zdrowotnej? Rok składkowy obejmuje okres od 1 lutego 2022 r. do 31 stycznia 2023 r. Podstawa zasadniczo odpowiada dochodowi z działalności gospodarczej za rok 2022 pomniejszonemu o zapłacone składki na ubezpieczenie społeczne. Wyłączeniu z podstawy wymiaru podlegają następujące przychody/dochody:

  • przychody zwolnionych z PIT z wyjątkiem przychodów, do których mają zastosowanie ulgi (ulga 4+, ulga dla pracujących seniorów, ulga dla powracających z zagranicy),
  • przychody osiągnięte w okresie zawieszenia działalności gospodarczej,
  • przychody osiągnięte w miesiącach, w których przysługiwało zwolnienie z opłacania składki zdrowotnej,
  • dodatnie różnice remanentowe (zwiększające dochód),
  • przychody ze sprzedaży środków trwałych całkowicie zamortyzowanych przed 2022 r.

RSZ = Przychód – Koszty – Przychody zwolnione – Składki na ubezpieczenie społeczne

Tak wyliczoną podstawę należy porównać z minimalną roczną podstawą (12 * 3.010 zł = 36.120 zł).

RSZ > 36.120 zł –> w deklaracji należy wykazać RSZ

RSZ<= 36.120 zł –> w deklaracji należy wykazać 36.120 zł

Roczna podstawa wymiaru składki zdrowotnej w przypadku ryczałtowców wynosi odpowiednio:

  • 44.791,44 zł – jeżeli roczny przychód nie przekroczył 60 tys. zł,
  • 74.652,48 zł – jeżeli roczny przychód nie przekroczył 300 tys. zł,
  • 134374,44 zł – jeżeli roczny przychód przekroczył 300 tys. zł.

Na stronie ZUS został udostępniony Kalkulator rocznej składki zdrowotnej

Jeżeli z rocznego rozliczenie wyjdzie nadpłata, wówczas należy złożyć wniosek o zwrot nadpłaconej składki. W przypadku niedopłaty należną kwotę trzeba uregulować wraz ze składką za kwiecień, czyli do 22 maja 2023 r.