Składka zdrowotna – zmiany od 1 lipca 2022 r.

Polski Ład 2.0 wprowadził pewne zmiany dotyczące składki zdrowotnej. Oto najważniejsze z nich:

  1. podatnicy rozliczający się w oparciu o kartę podatkową – możliwość odliczenia 19% zapłaconej w 2022 r. składki zdrowotnej;
  2. podatnicy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych – możliwość odliczenia 50% zapłaconych w 2022 r. składek zdrowotnych przedsiębiorcy oraz osoby współpracującej od podstawy opodatkowania. Odliczenia można już dokonać przy obliczaniu należnego ryczałtu za miesiąc czerwiec;
  3. podatnicy opodatkowani podatkiem liniowym – możliwość odliczenia zapłaconych w 2022 r. składek zdrowotnych przedsiębiorcy oraz osoby współpracującej do wysokości 8.700 zł. Odliczenia można dokonać od podstawy opodatkowania za miesiąc czerwiec lub zaliczyć zapłacone składki do kosztów uzyskania przychodu, ale dopiero w miesiącu lipcu.
  4. osoby współpracujące – obniżenie podstawy wymiaru składki do 75% kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w IV kwartale roku poprzedniego.