[index.php]

Zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych 2022 r.

Uchwalone 29 października przepisy tzw. Polskiego Ładu wprowadzają pewne istotne zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych:

  1. podniesienie kwoty wolnej od podatku do poziomu 30.000 zł – zmiana obejmie wszystkich podatników rozliczających się na zasadach ogólnych według skali podatkowej;
  2. zwiększenie progu podatkowego z 85.528 zł do 120.000 zł;
  3. ulga dla klasy średniej, czyli mechanizm rekompensaty negatywnych skutków zmian w odliczaniu składki zdrowotnej. Podatnikowi przysługuje jedna ulga ze wszystkich źródeł przychodu opodatkowanych według skali podatkowej. Algorytm wyliczania ulgi przedstawia się następująco:
Przychód brutto Wysokość ulgi
68.411,99 zł 0 zł
68.412 zł – 102.588 zł (Przychód brutto * 6,68% – 4.566 zł)/0,17
102.588,01 zł – 133.692 zł (Przychód brutto * (-7,35%)+ 9.829 zł)/0,17
133.692,01 zł 0 zł