Wysokość składek ZUS w 2023 r.

Rodzaj ubezpieczenia Wysokość
Pełny ZUS – podstawa wymiaru 4.161,00 zł
Ubezpieczenie emerytalne – 19,52% 812,23 zł
Ubezpieczenie rentowe – 8% 332,88 zł
Ubezpieczenie chorobowe – 2,45 % (dobrowolne) 101,94 zł
Ubezpieczenie wypadkowe – 1,67 % 69,49 zł
Fundusz Pracy 101,94 zł

Razem:

1.418,48 zł
Mały ZUS – podstawa wymiaru (styczeń – czerwiec) 1.047,00 zł
Ubezpieczenie emerytalne – 19,52% 204,37 zł
Ubezpieczenie rentowe – 8% 83,76 zł
Ubezpieczenie chorobowe – 2,45 % (dobrowolne) 25,65 zł
Ubezpieczenie wypadkowe – 1,67 % 17,48 zł

Razem:

331,26 zł
Mały ZUS – podstawa wymiaru (lipiec – grudzień) 1.080,00 zł
Ubezpieczenie emerytalne – 19,52% 210,82 zł
Ubezpieczenie rentowe – 8% 86,40 zł
Ubezpieczenie chorobowe – 2,45 % (dobrowolne) 26,46 zł
Ubezpieczenie wypadkowe – 1,67 % 18,04 zł

Razem:

341,72 zł