Zmiany w Kodeksie Pracy

Przegląd najważniejszych tegorocznych zmian w zakresie prawa pracy:

  1. Kontrola trzeźwości – pracodawca zyskał prawo do samodzielnej prewencyjnej kontroli trzeźwości pracowników, których praca stwarza zagrożenie dla innych osób lub mienia. W przypadku pozostałych pracowników badanie trzeźwości może zostać przeprowadzone w sytuacji uzasadnionego przypuszczenia, iż pracownik można znajdować się pod wpływem alkoholu lub środków odurzających. Tego typu badanie będzie mogła jednak przeprowadzić wyłącznie policja.
  2. Praca zdalna i hybrydowa – pracodawca nie może odmówić pracy zdalnej kobietom w ciąży, osobom wychowującym dziecko do 4 roku życia lub opiekunom osób niepełnosprawnych. Wyjątkiem jest sytuacja kiedy zdalna praca jest niemożliwa ze względu na rodzaj lub organizację pracy. Pracodawca ma obowiązek wyposażyć pracownika w odpowiednie narzędzia pracy oraz zrekompensować mu ponoszone w związku ze zdalną pracą koszty. Wszelkie kwestie organizacji pracy zdalnej powinny wynikać z jej regulaminu.
  3. Okazjonalna praca zdalna – pracownika ma prawo do wykonywania okazjonalnej pracy zdalnej w wymiarze nie przekraczającym 24 dni w roku kalendarzowym. Pracodawca może na to jednak nie wyrazić zgody.
  4. Urlop opiekuńczy – pracownika ma prawo do dodatkowych 5 dni urlopu opiekuńczego w ciągu roku kalendarzowego. Urlop te może zostać wykorzystany na zapewnienie opieki członkowi rodziny bądź innej osobie pozostającej we wspólnym gospodarstwie. Za okres urlopu nie przysługuje prawo do wynagrodzenia.
  5. Siła wyższa – pracownik może wziąć 2 dni wolnego lub 16 godzin w roku kalendarzowym w związku z działaniem siły wyższej, na załatwienie pilnych nieprzewidzianych spraw wymagających osobistej obecności. Za czas urlopu przysługuje wynagrodzenie w wysokości 50%.
  6. Urlop rodzicielski –  kobieta może otrzymywać 100 proc. zasiłek za cały okres korzystania z urlopu macierzyńskiego. W przypadku korzystania z urlopu rodzicielskiego oboje rodzice mają prawo do 70 proc. zasiłku. Kobieta może też złożyć wniosek o wypłacanie jej 81,5 proc. zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu macierzyńskiego i urlopu rodzicielskiego, natomiast ojcu dziecka za okres 9-tygodniowej nie podlegającej przeniesieniu części urlopu przysługuje 70 proc. podstawy wymiaru zasiłku.
  7. Prawo do zmiany warunków pracy – pracownik po przepracowaniu co najmniej 6 miesięcy, będzie miał prawo zawnioskować o zmianę formy zatrudnienia na taką z bardziej przewidywalnymi lub bezpieczniejszymi warunkami pracy. Pracodawca będzie musiał odpowiedzieć pisemnie na wniosek w terminie nie przekraczającym jednego miesiąca. Wystąpienie o zmianę warunków pracy nie będzie mogło być podstawą do wypowiedzenia umowy.